Kontakt

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

OGŁOSZENIE O NABORZE

REGULAMIN NABORU

KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie Sp. z o.o.

ul. Parkowa 5
62-590 Golina

tel/fax:63 241 80 54

tel. 508 354 343  lub  508 354 342

e-mail: zgkimgolina@o2.pl

Zapraszamy od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 7-15

NIP: 665 29 63 265
REGON: 301 636 890