O firmie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie utworzony został w 1990 roku na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Golinie nr VII/90

z dnia 20 grudnia 1990 roku.

Zadaniem statutowym było:

 • utrzymanie w czystości terenu miasta i gminy/wywóz nieczystości stałych i płynnych, omiatanie chodników i placów parkingowych,
 • utrzymanie zieleni miejskiej i miejsc pamięci narodowej,
 • walka z gołoledzią, odśnieżanie dróg, ulic, chodników na terenie miasta i gminy Golina,
 • prowadzenie podległej stacji kontroli pojazdów dla samochodów do 3,5 tony, ciągników rolniczych, przyczep i motocykli,
 • wykonywanie prac naprawczych, remontowych na terenie miasta i gminy Golina,
 • dostarczanie energii cieplnej do Wspólnot Mieszkaniowych, Komisariatu Policji i Ośrodka Zdrowia przy ulicy Kolejowej 25,
 • produkcja i montaż kostki brukowej,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Zleceniodawców.

Od 01.01.2011 roku Zakład został przekształcony w spółkę prawa handlowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Golinie sp. z o.o.

Forma prawna:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000374910

Podstawowy zakres działalności:

 • wywóz odpadów stałych i segregowanych,
 • wywóz odpadów płynnych,
 • administrowanie budynkami mieszkalnymi,
 • oczyszczanie ulic i placów,
 • obsługa targowiska miejskiego,
 • konserwacja i utrzymanie terenów zielonych,
 • oczyszczanie i odśnieżanie ulic, chodników i dróg gminnych

Lokalizacja:

kraj: POLSKA
województwo: WIELKOPOLSKIE
Siedziba: powiat: KONIN
gmina: GOLINA
miejscowość: GOLINA

Adres: 62-590 Golina ul. Parkowa 5

Rada Nadzorcza:
Ryszard Antoniewicz
Tomasz Lisewski
Bartosz Żabierek

Zarząd Spółki:
Prezes Zarządu-Marek Jaśkiewicz

Kapitał Spółki:
Wysokość kapitału zakładowego: 929.000 zł.

Numer Identyfikacji Podatkowej:
NIP 665 29 63 265

Numer identyfikacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej:
REGON 301636890

NUMER KRS : 0000374910

———————————————————————————————————————————————————————————-

 PRZETARGI

 

Administratorem Twoich danych jest ZGKIM w Golinie Sp. z o.o. z siedzibą w Golinie ul. Parkowa  5 , KRS 0000374910, pod numerem NIP:665-29-63-265, REGON:301636890. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: zgkimgolina@o2.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem 62-590 Golina ul. Parkowa 5.