Przetargi

Nazwa zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Kod CPV: 34144511-3 – pojazd do zbierania odpadów

Sygnatura zamówienia: ZP-01/2022

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Odpowiedzi zamawiającego :

Odpowiedź Zamawiającego 1.

Odpowiedź Zamawiającego 2.

Odpowiedź Zamawiającego 3.

 

Informacja o kwocie na sfinansowanie dostawy

Informacja o otwarciu ofert

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nazwa zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Kod CPV: 34144511-3 – pojazd do zbierania odpadów

Sygnatura zamówienia: ZP-02/2022

       Informacja o kwocie jaką Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na dostawę

Informacja z otwarcia ofert

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY